Plany przebiegu drogi ekspresowej S-17 Warszawa-Hrebenne przez Bełżec i okolice
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział w Lublinie planuje budowę drogi ekspresowej S-17 na odcinku Zamość – Hrebenne w kierunku Lwowa na odcinku od projektowanej Obwodnicy Zamościa do projektowanej obwodnicy m. Tomaszów Lubelski i od obwodnicy Tomaszowa do wybudowanej obwodnicy Hrebennego.
Planowana droga obecnie jest w fazie konsultacji społecznych. Przewidywany termin realizacji inwestycji: po 2015 roku.


Najbardziej racjonalnym dla mieszkańców Bełżca jest wariant niebieski. Dobrym rozwiązaniem byłaby budowa północnej obwodnicy, zmiany przebiegu drogi nr. 865, która mogła by się zaczynać na końcu ul. Czarnieckiego, a kończyć na węźle "Bełżec". Obecnie większy ruch powoduje hałas oraz drgania z powodu których pękają ściany budynków. Dobrze by było zmienić bieg drogi nr. 865, tak aby omijała ul. Czarnieckiego i Świerczewskiego.
Nieporozumieniem jest poprowadzenie drogi przez centrum Bełżca, spowodowało to by konieczność przesiedlania ludzi i burzenia budynków, a w przyszłości problem z hałasem i z zanieczyszczeniem środowiska przez spaliny (jest to moja prywatna opinia).
Piotr


Materiały ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
http://www.gddkia.gov.pl
Dokładne informacje znajdują się na stronie: http://www.gddkia.gov.pl

Strona Główna


Copyright © Wirtualny Bełżec