Roztocze Południowe... czyli na południe od Bełżca


Kościół w Lubyczy Królewskiej


Widok od strony zalewu


Źródło w Zatylu(jakich wiele w okolicy)


Zarośla obok źródła


Dzwonnica w Lubyczy na cmentarzu


Ruiny cerkwi w Kniaziach(k. Lubyczy)


Tablica pod cerkwią w Hrebennym


Cerkiew - Hrebenne


Tablica przed Cerkwią - Siedliska


Tablica - Park Krajobrazowy


Tablica rezerwat przyrody - Bukowy las


Figurka przy kapliczce w Siedliskach


Strona Główna
Copyright © Wirtualny Bełżec