Relacja z konkursu na palmę wielkanocną 2003


Konkurs Na Palmę Wielkanocną odbył się dnia 13 kwietnia 2003. Celem jego jest podtrzymanie tradycji Niedzieli Palmowej, włączenie społeczności gminy do twórczego działania jak też rozwijanie estetyki.
Komisja w składzie:
Przewodniczący Dorota Karwańska-Mazurkiewicz nauczyciel sztuki w Gimnazjum Publicznym w Bełżcu.
Członkowie:
Wojciech Stepaniuk redaktor Katolickiego Radia Zamość,
Janusz Pasieczny dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu,
obejrzała 9 przygotowanych palm.
Biorąc pod uwagę podany wcześniej regulamin konkursu oraz kryteria oceny zdecydowano przyznać:
I miejsce - KGW Gosposie, gdzie brane były pod uwagę trzy palmy
II miejsce - Legion Maryi Chyże - Bełżec oraz koło plastyczne ze Szkoły Podstawowej w Bełżcu
Przyznano również wyróżnienia:
- Ewelina Warzocha, Sylwia Lipka
- Dziewczęta: Anita, Iza, Ania, Joanna
- Bracia Komadowscy
W kategorii palmy małej nagrodę za I miejsce otrzymują Łukasz i Michał Łukasiewicz.
Nagrody przydzielane były według posiadanych środków. Dziękujemy tym, którzy wzięli udział w tegorocznym konkursie. Zachęcamy wszystkich do udziału w następnych latach.

Legion Maryi Chyże, Bełżec(fot. z GOK-u)

Gosposie(fot. z GOK-u)

Procesja (fot. z GOK-u)

Szkoła Podstawowa (fot. z GOK-u)

Artykuł pochodzi z "Głosu Bełżca" wydawanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu


Copyright © Wirtualny Bełżec