Kolej w BełżcuDworzec kolejowy

...


Stacja kolejowa


Dawna lokomotywownia - obecnie w ruinie


Wieża ciśnień


Rozjazdy na stacji


...


Dworzec kolejowy


Stacja kolejowa


Ulica na stacji


Dom pamiętający wojnę


Stacja- bloki kolejowe


Warto zobaczyć:
Stacja kolejowa
Zaczyna się w 1887 r., wtedy doprowadzono do Bełżca linię kolejową z Rawy Ruskiej (tam połączenie z trasą do Lwowa), a w 1916 została oddana do użytku linia do Rejowca. Na stacji kolejowej 4 lipca 1944 r. został zbombardowany pociąg z amunicją i materiałami wybuchowymi przez Sowiecki samolot. Pożar i detonacje trwały przez następne godziny. Zniszczeniu uległ dworzec kolejowy i domy w jego pobliżu-razem ponad 50 budynków. Zginęło kilka osób, które pochowano obok żołnierzy września 1939 r.

Wieża ciśnień na Stacji
Ok. 1916 r. Austriacy zbudowali z czerwonej cegły Wieżę Ciśnień, do dziś stojącą. Znajdowały się tam potężne zbiorniki na wodę. Obok niej była parowozownia, w której wykonywano bieżące naprawy parowozów. Również tam była obrotnica- tory kolejowe ustawione tak, by parowozy mogły nawracać. Znajdujący się tu niegdyś zabytkowy budynek stacyjny został zniszczony podczas bombardowania przez Armię Czerwoną 4 lipca 1944 r. Na jego miejscu Niemcy postawili drewniany barak, który funkcjonował aż do lat 90-tych XX w. Jego zadania przejął, odległy o 500 m, nowoczesny dworzec


Kolejka Polowa Bełżec - Trawniki

Dnia czerwca 1915 r. Szefostwo wojsk kolejowych niemieckiej armii "Bug" podejmuje tego dnia decyzję budowy kolejki wąskotorowej dla lepszego zaopatrzenia aprowizacyjnego niemieckiej armii "Bug" działającej wtedy w okolicach Zamościa. Kolejka miała być doprowadzona w okolice Chełma i tam łączyć się z rosyjską siecią normalnotorową. Już następnego dnia 29.06.1915 r. budowę rozpoczęła 7 E.B.K (Eisenbahnkompanie) wraz z 13 (!!!) innymi kompaniami. Zamość osiągnięto 01.08.1915, 25.08.1915 linia doszła ostatecznie do Trawnik.


Ciekawostka - rozkład jazdy kolejki wąskotorowej - tyle po niej pozostało! Żywot kolejki polowej Bełżec - Trawniki (tak oficjalnie się nazywała), należy przypuszczać, nie był długi. Już w 1916 została oddana do użytku normalnotorowa linia Rejowiec - Bełżec. Więcej informacji o kolejce jest na stronie z której korzystałem: www.trawniki.hg.pl

Strona Główna
Copyright © 2002-2011 Wirtualny Bełżec